adresa Nr. 159 Comuna Hopârta telefon 0258-875713

Telefoane utile


Politia Hopârta
Tel/Fax. 0258-875703


Scoala cu calsele I - VIII Hopârta
Tel. 0258-875730


Parohia Ortodoxa Hopârta
Tel.0258-875875

Teritoriului actualei comune este dovedit prin prezenţa a numeroase vestigii arheologice încă din epoca preistorică, identificate în diferite puncte a vetrei de locuire ca şi în extravilanul satelor actuale. Atestate începând cu debutul secolului al XII-lea, satele Hopârta, Silivaş, Turdaş şi Şpalnaca împreună cu cătunele sale au avut o populaţie al cărui număr a crescut de-a lungul timpului. Lucrările de înregistrare a datelor a început în vara anului 1850.

Conform recensământului:
•    Hopârta avea 688 de locuitori,
•    Silivaşul 341,
•    Şpălnaca 898
•    Turdaş 614.
    Recensământul realizat de administraţia austriacă în 1857 a avut de asemenea caracter general. La această dată, Hopârta avea 749 de locuitori dintre care erau plecaţi 9. Populaţia cea mai numeroasă locuia în Şpălnaca. Erau prezenţi la data realizării recensământului 966 localnici, din sat fiind plecaţi 20. În Turdaş locuiau 628 locuitori, satul Silivaş era cel mai puţin populat la această dată dintre satele comunei Hopârta. El avea 376 de localnici.
    Analizând recensământele din 1850 şi 1857 se constată evoluţia demografică ascendentă în cazul tuturor satelor comunei Hopârta. Peste mai bine de un deceniu în 1880, recensământul populaţiei indica 699 locuitori la Hopârta, 349 la Silivaş, 862 la Şpălnaca şi 536 la Turdaş. În toate satele comunei Hopârta numărul locuitorilor scade comparativ cu datele înregistrate la recensământul din 1857. Recensământul din anul 1900 înregistrează un spor demografic important.