adresa Nr. 159 Comuna Hopârta telefon 0258-875713

Telefoane utile


Politia Hopârta
Tel/Fax. 0258-875703


Scoala cu calsele I - VIII Hopârta
Tel. 0258-875730


Parohia Ortodoxa Hopârta
Tel.0258-875875

 

 

                                      HOTĂRÂREA Nr. 2 din 16.10.2020

 

privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2

 

pe raza comunei Hopârta

 

Luând în dezbatere incidența cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-C0V-2

 

de la nivelul comunei Hopârta, județul Alba din ultimele 14 zile și situațiile de risc epidemiologic înregistrate;

 

Văzând Hotărârera nr.43 din 15.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza localităților Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Cugir, Câmpeni, Ocna Mureș, Teiuș, Blandiana, Cergău, Câlnic, Ciugud, Ciuruleasa, Cricău, Daia Română, Doștat, Hopârta, Horea, Ighiu, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Noșlac, Rădești, Roșia Montană, Săliștea, Șibot, Stremț, Unirea, Vințu de Jos.

 

În temeiul:

 

-Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,

 

-Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID — 19,

 

-H.G

-H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,

 

-H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020,

 

-O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

 

-Ordinului comun al MEC/MS nr. 5487/1494/ 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității in cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2,

 

Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020 privind aprobarea listei Țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice,

 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 

Ținând cont de prevederile a1. 10 din Regulamentul-cadru privind structura

 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru

 

situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Hopârta, convocat în ședință extraordinară în

 

data de 16.10.2020,

 

Primăria comunei Hopîrta, cu sediul în Hopîrta, nr. 159, organizează în data de 30 septembrie  2020, examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru pentru următoarea funcție din cadrul aparatului de specialitate:

 

Nr.crt.

Funcția publică conform statului de personal

Funcția publică în care urmează să promoveze

 

1.

Consilier ,grad profesional principal, compartimentul contabilitate

Consilier, grad profesional superior , compartimentul contabilitate

 

Cu respectarea următoarelor condiții de participare:

 

-          3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează

-          să fi obținut cel puțin calificativul,, bine,, la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimi doi ani calendaristici,

-          să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

            Examenul  de promovare se va organiza cu repectarea prevederilor H.G nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

          Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu.Lucrarea scrisă va avea loc în data de 30.09.2020, ora 10.00, la sediul primăriei comunei Hopîrta, iar proba interviului va avea loc în data de 30.09.2020, ora 13.00, la sediul primăriei comunei Hopîrta.

              Dosarul pentru examen se depune până în data de 20.09.2020 , orele 15.00 la secretarul comunei din cadrul primăriei comunei Hopîrta și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          adeverință eliberată de unitatea administrativ teritorială Hopîrta, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează

-          copie după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani

-          formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3


 BIBLIOGRAFIA

 

Stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional din data de  30.09.2020

 

 

1.   Legea nr.227/2015 privind codul fiscal de la titlul IX

 2.   O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ , partea V- Titlul I,II,  partea VI -Titlul I,II

Relații suplimentare se obțin la telefon 0258875713.

 

PRIMAR,

POPA AUGUSTIN

 

            Începând cu data 01.09.2020, Primaria comunei Hopârta, prin responsabilul in asistență socială, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

            Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

             Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

             Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

            Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

-să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Hopârta;

- venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie este de până la 1.115 lei (respectiv max 50% din salariul de bază minim brut pe tară) ;

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

            Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 - 10.09.2020 la sediul Primariei Hopârta, în cadrul programului de lucru, însoţite de următoarele actele doveditoare:

- acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);

Vezi document

 

Pentru a vizualiza fişierele PDF (Portable Document Format) aveţi nevoie de programul Adobe Reader. Dacă nu-l aveţi instalat, puteţi să descărcaţi programul de pe pagina www.adobe.com sau [ direct de aici ].

Vezi document

 

Având în vedere evoluția din ultima perioadă a epidemiei de coronavirus, în scopul reducerii la maxim a riscului de contaminare cu acest virus, începând cu data de  18 martie 2020, activitatea de relații cu publicul de la nivelul Primăriei Hopârta va fi sistată.

         Angajații din primărie vor fi prezenți la serviciu și vor rezolva solicitările prin mijloacele elctronice pe care le au la dispoziție.

         Toate solicitările se vor comunica telefonic la nr. de telefon/fax 0258/875713 sau email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

         În situație excepțională, în care, nu aveți acces la unul dintre mijloacele de comunicare enumerate, solicitările se vor depune prin poștă sau direct la sediul primăriei , în cutia special destinată depunerii sesizărilor și cererilor.

         Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare!

 

 

                                         Cu respect,

                            Primarul comunei Hopârta

                                     Popa Augustin